Stiftelsen JoinUs får inkludering- og mangfoldsprisen for 2022

March 16, 2023

Vi i Stiftelsen JoinUs er utrolig stolt og ydmyk over å motta inkludering- og mangfold prisen for 2022! Denne prisen deler vi med frivillige, samarbeidspartnere og ikke minst våre deltagere. Dette er et bevis på at gode samarbeid, på kryss av sektorer, skaper magi.

"Det er med stor glede at kultur-, næring-, og folkehelseutvalget tildeler inkludering- og mangfoldsprisen til Stiftelsen JoinUs. Utenforskap er et stort og økende samfunnsproblem, og økonomi er ei vanskelig barriere for mange. JoinUs gir et gratis aktivitetstilbud til unge voksne og bidrar dermed til bryte ned det som kan være ei barriere for deltaking. Organisasjonen er ung, men likevel en verdig prisvinner, fordi de har sterkt fokus på at tilbudet deres er for alle unge voksne, uansett hvilken bakgrunn og ferdigheter en har. JoinUs skaper slik en svært viktig inkluderingsarena, sier leder i kultur-, næring og folkehelseutvalget Marit Nerås Krogsæter.  

JoinUs vart starta i 2021 av tidligere fotballspillere Knut Olav Rindarøy og Marcus Andreasson, og frikjører på ski Asbjørn Eggebø Næss. Organisasjonen har lavterskelaktiviteter for unge i Molde, Aukra, Vestnes, Hustadvika og Aukra. Aktiviteten er variert, både med fysiske og kreative aktiviteter, og alt er gratis.  

Inkludering- og mangfoldsprisen vart delt ut for første gong i 2021, og prisen erstatter Likestillingsprisen. Prisen skal gå til en person, gruppe av personer, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner som bur i, eller har sterk tilknytting til fylket. Tidligere prisvinnere er Ekornes i 2022 og Håvard Johnsen i 2021.

Prismottakere skal ha tatt initiativ til eller gjennomført tiltak som fremmer like muligheter, mer inkludering og mangfold i samfunns- og arbeidsliv for enkeltpersoner eller grupper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, språk og religion"

Les mer her: https://mrfylke.no/nyheiter/joinus-fekk-tildelt-inkludering-og-mangfaldsprisen?fbclid=IwAR1GC0EZSG1mb7w-etCxJrtfWav9m6O3qFqJU5swr-_q5ZJvP324PndaH-Y

Grow your business.
Støtt Stiftelsen Joinus ved å kjøpe sesongkort på Aker Stadion!
Les Mer