Tildelingen fra Sparebankstiftelsen SMN gir oss et massivt løft

July 4, 2022

– Tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SMN er et fantastisk bidrag som kommer til å bety veldig mye positivt for svært mange i de tre kommende årene. Vi er så takknemlige som det går an å bli. Pengene gir oss muligheten til å tenke enda mer langsiktig, til å bygge ut aktivitetsprogrammet videre, og ikke minst til å satse på å få med oss enda flere jenter, for det er noe vi har et sterkt ønske om å få til. Vi er nå tre fulltidsansatte, og målet er å få inn en kvinnelig ansatt på aktivitetsfronten i løpet av høsten, sier Rindarøy og Andreasson.

– Det JoinUs holder på med og tilbyr er på mange måter midt i blinken sett i forhold til statuttene for Sparebankstiftelsen SMN. Her snakker vi virkelig om «allmennyttige formål». Dette går på inkludering, integrering og utligning av sosiale forskjeller. Hele pakka med gode formål og aktiviteter som gir et tilbud til veldig mange allerede, sier de to.

Les hele saken på RBnett+

Grow your business.
Støtt Stiftelsen Joinus ved å kjøpe sesongkort på Aker Stadion!
Les Mer